16. 10. 2023

Ředitelské volno 25. 10. 2023

Vážení rodiče, ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) na […]
21. 9. 2023

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Vážení rodiče, ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) na […]
6. 9. 2023

Třídní schůzky VI. B a VI. C

Vážení rodiče, třídní schůzky VI. B a VI. C se konají 6. 9. 2023 od 16:00 – sraz u hlavního vchodu.
6. 9. 2023

Třídní schůzky 1. tříd

Vážení rodiče, třídní schůzky I. A a I. B se konají 7. 9. 2023 od 16:00 (vchod od ŠJ).  
29. 8. 2023

ŠD – žádosti o přijetí 2023/2024

Rozhodnutí ředitele školy: všem žádostem o přijetí do ŠD bylo vyhověno.   V Hrádku nad Nisou dne 29. 8. 2023.   Mgr. Karel Kocourek ředitel školy