Setkání žákovských parlamentů

Mikuláš, čerti a spousta andělů
6. 12. 2018
Daruj knihu
4. 2. 2019

Letošní setkání školních parlamentů proběhlo v Liberci na Krajském úřadě.

Zástupci našeho školního parlamentu představili školu, hráli hry ve skupinách a psali pravidla, jak by měla vypadat schůzka parlamentu. Diskutovali  o sportu, o žabách a životním prostředí , o dopravě. Padaly zajímavé informace, například ta, že ropucha má nejhezčí oči. Na konci programu se promítala videa o práci jednotlivých skupin. Letošní setkání bylo opět podnětné a nastartovalo nový školní parlament k další práci.