Třídní schůzky – 3. čtvrtletí
6. 4. 2023
Tégémáček – duben 2023
24. 4. 2023

Ve dnech 3. a  4. 5. od 7:15 do 7:50 a od 13:00 do 15:00 bude probíhat na dvoře II. stupně sběr papíru. Vzhledem k nastavení výkupních cen jsme nuceni vybírat pouze noviny, časopisy, knihy a kancelářský papír (tudíž bez kartonů a směsného papíru).