Souboj čtenářů
16.4.2018
Prvňáčci se učí německy
18.4.2018

Ve čtvrtek skončil sběr papíru. Na 1. místě se s 1642 kg umístila V. třída. Gratulujeme. Nejlepším sběračem byla tentokrát Veronika Heislerová, která odevzdala 483 kg starého papíru. Cekově putuje na recyklaci 8 967 kg starého papíru! Všem zúčastněným velké díky.