Recitační soutěž 2020

Book Giving Day
5. 2. 2020
Informace o přípravné třídě, pro školní rok 2020/2021
11. 2. 2020

Recitační soutěž_Hrádek nad Nisou_propozice 2020

 

Recitační soutěž

Letos budeme opět soutěžit a to v kategoriích

 1. – 3. třída
 2. – 5. třída
 3. – 7. třída
 4. – 9. třída

 

 1. Účastníky nominuje škola, vždy 3 z každé kategorie
 2. Náhradníci soutěží pouze v případě, že se nedostaví nominovaný soutěžící
 3. Vybraná báseň musí odpovídat rozsahem i obsahem věku kategorie
 4. Výkony hodnotí nestranná komise
 5. Nominované žáky je nutné nahlásit do 20. 3. 2020, na email hana.prchlikova@seznam.cz

 

Přehlídka dětských amatérských básníků

 1. Dětská básnická díla nutné zaslat v příloze na email hana.prchlikova@seznam.cz
 2. Zaslány musí být nejméně 3 díla jednoho autora
 3. Musí jít o autorská díla!!!
 4. Z doručených básnických děl budou vybrána 3, která budou reprezentována na jevišti MFC v den konání recitační soutěže (po domluvě, zda odrecituje autor sám či někdo jiný)
 5. Básničky musí být na emailu do 10. 3. 2020, 14:00 hodin
 6. V zaslaném emailu musí být uvedeno jméno a příjmení autora, jméno a příjmení zákonného zástupce, název básní, souhlas zákonného zástupce se zveřejněním básní:

Souhlasím se zveřejněním básní, 29. 3. 2020 v MFC, u příležitosti Recitační soutěže. Zároveň souhlasím s použitím jména mého syna/dcery a uvedeného kontaktu.

 1. V případě, že bude autor vybrán, bude kontaktován na zadaném emailu.

 

 

Mgr. Hana Prchlíková

Organizátorka soutěže