Provoz školy od 30. 11. 2020 – doplňující informace

Provoz od 30. 11. 2020
20. 11. 2020
Ředitelské volno
26. 11. 2020

Způsob vzdělávání:

týden PREZENČNĚ DISTANČNĚ
30. 11. – 4. 12 1. stupeň VI. A, VII. A, VIII. A, VIII. C
IX. A, IX. B
VI. B, VII. B, VIII. B
7. 12. – 11. 12. 1. stupeň VI. B, VII. B, VIII. B
IX. A, IX. B
VI. A, VII. A, VIII. A, VIII. C
14. 12 – 18. 12. 1. stupeň VI. A, VII. A, VIII. A, VIII. C
IX. A, IX. B
VI. B, VII. B, VIII. B

 

Vstup do školy a odchod ze školy:

1.stupeň

Žáci, kteří chodí do družiny, do ní nastupují individuálně od 6:00 – 7:15.

Pro ostatní platí:

I. třída 7:30, II. třída 7:35, III. třída 7:40, IV. třída 7:45, V. třída 7:50

2.stupeň

VI. třída 7:30, VII. třída 7:35, VIII. 7:40, IX. A 7:45, IX. B 7:50

Prosím snažte se výše uvedené časy dodržet, aby nedocházelo k mísení skupin.

Odchody budou organizačně zajištěny obdobně.

 

Pobyt ve škole:

Během pobytu ve škole mají žáci povinnost nosit roušky. Vybavte je prosím jejich dostatečným počtem.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Během těchto hodin bude náhradní program. Žáci by měli být vybaveni na pobyt venku (vhodné oblečení).

Výuka předmětů, které byly zajišťovány skupinami, budou nyní rozděleny tak, aby ve skupině byli žáci pouze z jedné třídy.

Dostatečné větrání bude zajištěno rekuperací.

Družina:

Žáci budou rozdělení do oddělení dle jednotlivých tříd.

Školní jídelna:

Provoz školní jídelny bude upraven tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci, kteří přechází na prezenční výuku, mají automaticky oběd přihlášen. Ti, kteří mají distanční výuku, mají oběd odhlášen (platí pro všechny týdny). Je možné si v době distanční výuky oběd přihlásit a odebrat, a to v čase vydávání pro cizí strávníky tj. od 11:00 do 11:30.

Distanční výuka:

Žáci, kteří mají distanční výuku, mají možnost po domluvě s vyučujícím možnost osobní konzultace.

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Kocourek