Přivítání prvňáčků na MěÚ

Informace k nástupu do školy
24. 8. 2020
Malá taneční pro žáky 9. tříd
2. 9. 2020

 

Letošní rok se z důvodu epidemiologických opatření nebude konat přivítání prvňáčků na Městském úřadě, ale letos zástupci města přijdou k nám…Přivítání je naplánováno na 8:30.