Tělocvik nemusí být jen v tělocvičně
20. 2. 2019
Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020
11. 3. 2019

Dne 30. 1. 2019 proběhlo okresní kolo v přehazované žáků 4. a 5. tříd ZŠ.

Turnaj se konal na ZŠ Švermova v Liberci a naše družstvo složené vesměs z žáků 4. ročníku se umístilo na 3. místě.