Pozitivní žák (C-19) v I. třídě – informace pro rodiče

Školní časopis – říjen 2021
26. 10. 2021
Karanténa VI. B a IX. B
15. 11. 2021

Informace pro rodiče žáků Základní školy a Základní umělecké školy T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace,

v souvislosti s výskytem COVID-19 pozitivní osoby

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že Vaše dítě přišlo ve škole do kontaktu s COVID–19 pozitivním spolužákem, od kterého se mohlo nakazit, byla nařízena karanténa celé třídě.

V průběhu karantény děti musí absolvovat jeden PCR test na COVID-19 nejlépe mezi 5. až 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Pokud by se však u Vašeho dítěte vyskytly jakékoliv zdravotní potíže (rýma, bolest, hlavy, únava, zvýšená teplota aj.), odběr neodkládejte a dítě přiveďte na test ihned.

V případě, že tento PCR testy bude negativní, karanténa se dítěti ukončuje 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou 17. 11. 2021.

Pokud dítě PCR test neabsolvuje, karanténa mu bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu tj. 24.11.2021.

V nejbližších dnech obdržíte SMS, ve které bude uveden odkaz na sebetrasovací formulář, který prosím vyplňte. Pokud zvládnete sami vše vyplnit, včetně vystavení žádanky na PCR test pro Vaše dítě, nebude Vás již nikdo z naší strany kontaktovat.

V případě, že se Vám nepodaří žádanku vystavit, lze u dětí do dovršení 18 let věku a u osob očkovaných alespoň jednou dávkou očkovací látky využít 2x do měsíce PCR test hrazený pojišťovnou.

Je nutné, abyste si pro své dítě sami udělali rezervaci na PCR odběr ve Vámi vybraném odběrovém místě. Toto se provádí v rezervačním systému vybraného odběrového místa, které najdete např. zde: https://testovani.uzis.cz/, kde vyberte, že máte žádanku vydanou/indikovanou od KHS.

Výsledky PCR testu byste měli obdržet formou SMS zprávy v den testu večer, případně následující den, nejpozději však do 48 h. Potvrzení o výsledku testu je možné si stáhnout ze stránky www.ocko.uzis.cz.

Postup bude následující:

– pokud bude test pozitivní: pozitivní dítě bude muset zůstat v min. 14 denní izolaci. Jeho zákonný zástupce by měl být kontaktován Krajskou hygienickou stanicí nebo Národním externím trasovacím call centrem, kdy mu bude mu vysvětlen další postup, včetně nařízení karantény nejbližším kontaktům.

– pokud bude test negativní: takové dítě do konce nastavené karantény musí zůstat doma, a pokud se v této době u něj neprojeví žádné klinické příznaky onemocnění, karanténa se posledním dnem ukončí a následující den může dítě zpět do školy/kroužků/běžného režimu.

Podle aktuálně platných mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví karanténa není nařizována osobám/dětem, které mají více jak 14 dní po druhé dávce očkování nebo jsou ve lhůtě do 180 dnů od prožitého onemocnění – v těchto případech přesto doporučujeme absolvovat kontrolní PCR test (také mezi 5. až 7. dnem od posledního kontaktu).

Shrnutí:

· Karanténa pro Vaše dítě je nastavena do: s testem do 17.11.2021/ bez testu do 24.11.2021 včetně

· PCR test provést nejlépe v termínu: 15. – 17.11.2021, ale lze i později

· Pro osoby s ukončeným očkováním nebo po prožití COVID-19 do 180 dnů neplatí povinnost karantény, ale je doporučen PCR test.

Děkujeme Vám za spolupráci a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel: 487 820 013.