Organizace 1. a 2. školního týdne

Rekonstrukce šaten 2. stupně
15. 8. 2022
Třídní schůzky I. třída
30. 8. 2022
1. 9.
Celá škola končí v 8:45, od 10:00 přivítání prvňáčků na MěÚ.
2. 9.
I. třída konec v 9:40 (ŠD možno využít i pro nepřihlášené děti)
I. stupeň (mimo I. třídu) konec v 11:40
II. stupeň konec ve 12:00
Od 5. 9. výuka dle rozvrhu.