Online výuka_6.týden

Čtvrtý týden distanční výuky
9. 4. 2020
Slučování škol – jednání školské rady
24. 4. 2020

Vážení rodiče.

Máme za sebou neuvěřitelný 6. týden online výuky.

Učitelé, žáci i rodiče získali jistotu a vědí, kde co najdou a jak vše funguje. Běží výuka formou videokonferencí, sdílí se nejrůznější materiály, využíváme online učebnic i výukových prostředí, běží online testování, zkrátka…učíme!

Ve středu 22. 4. proběhla pedagogická online rada.

Vyplynulo z ní, že se jasně ukázalo, že ti, kteří byli zvyklí pracovat, pracují skvěle a ti, kteří správné školní návyky neměli, je nyní velmi postrádají.

Pro další týdny máme několik doporučení:

  1. Děti musí mít pevný řád.
  2. Naučte je vstávat – výuka začíná, stejně jako v běžném provozu, tedy v 8:00!
  3. Pokud nebudou v online prostředí včas, může se stát, že se k testu nebo práci již nedostanou, protože bude uzavřena.
  4. Velké testy a videokonference jsou zaneseny v kalendáři daného teamu.
  5. Pokud předem víte, že dítě nebude přítomno výuce – např. bude u lékaře, oznamte tuto skutečnost PŘEDEM prostřednictvím eŽk třídnímu učiteli
  6. Dbejte na to, aby děti plnily i zadání z tělocviku – je potřeba se protáhnout!

 

Rodiče, děti, děkujeme! Jste bezvadní a velká většina z vás bezvadně funguje!