Návrh 1. fáze návratu dětí do škol

Provoz školy do 11. 4. 2021
28.3.2021
Zápis do 1. tříd
30.3.2021

Vážení rodiče,

MŠMT uvolnilo materiál 1. fáze otevírání škol a režimových opatření.

Nás se týká:

  1.  I. stupeň rotační výuka celých tříd, ŠD pouze pro žáky s prezenční výukou v rámci tříd
  2. II. stupeň stále distanční výuka, (možnost konzultací 1+1)
  3. ZUŠ – umožněny konzultace 1+1

 

Režimová opatření:

Pro žáky:

  • zdravotnická obličejová maska (rouška)
  • testování pro žáky s prezenční výukou- 2x týdně antigenní testování vždy 1. den výuky, 1x týdně test PCR

 

Výše uvedené informace se ještě mohou měnit a také není znám termín od kterého budou platit (nejdříve od 12. 4. 2021).

Více informací v příloze.

priloha_889265775_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021