Návrh 1. fáze návratu dětí do škol

Provoz školy do 11. 4. 2021
28. 3. 2021
Zápis do 1. tříd
30. 3. 2021

Vážení rodiče,

MŠMT uvolnilo materiál 1. fáze otevírání škol a režimových opatření.

Nás se týká:

  1.  I. stupeň rotační výuka celých tříd, ŠD pouze pro žáky s prezenční výukou v rámci tříd
  2. II. stupeň stále distanční výuka, (možnost konzultací 1+1)
  3. ZUŠ – umožněny konzultace 1+1

 

Režimová opatření:

Pro žáky:

  • zdravotnická obličejová maska (rouška)
  • testování pro žáky s prezenční výukou- 2x týdně antigenní testování vždy 1. den výuky, 1x týdně test PCR

 

Výše uvedené informace se ještě mohou měnit a také není znám termín od kterého budou platit (nejdříve od 12. 4. 2021).

Více informací v příloze.

priloha_889265775_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021