Karanténa VI. B
2. 12. 2021
Testování IX. A, VII. B a VI. A
2. 12. 2021

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že Vaše dítě přišlo ve škole do kontaktu s COVID – 19 pozitivními spolužáky, od kterých se mohlo nakazit, byla nařízena karanténa celému kolektivu.
V průběhu karantény děti musí absolvovat jeden PCR test na COVID-19. Pokud dítě PCR test neabsolvuje, karanténa mu bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu tj. 10. 12. 2021.
Žádanky na PCR test vystavíme pro všechny dotčené děti elektronicky my, jako KHS. Tato žádanka bude z elektronického úložiště přiřazena k rodnému číslu Vašeho dítěte (je možné, že někteří z vás obdrží na e-mail informaci o tom, že žádanka byla založena – toto berte pouze jako informaci). S sebou na odběr si vezměte kartičku pojištěnce a roušku/respirátor.
Výsledky PCR testu byste měli obdržet formou SMS zprávy v den testu večer, případně následující den, nejpozději však do 48 h. Potvrzení o výsledku testu je možné si stáhnout ze stránky www.ocko.uzis.cz
Postup bude následující:
– pokud bude test pozitivní: pozitivní dítě, resp. zákonný zástupce bude kontaktován Krajskou hygienickou stanicí nebo Národním externím trasovacím call centrem a bude mu vysvětlen další postup, včetně nařízení karantény nejbližším kontaktům.
– pokud bude test negativní: takovému dítěti končí karanténa ihned a následující den může dítě zpět do školy/ kroužků/běžného režimu.
Podle aktuálně platných mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví karanténa není nařizována osobám/dětem, které mají více jak 14 dní po druhé dávce očkování nebo jsou ve lhůtě do 180 dnů od prožitého onemocnění – v těchto případech přesto doporučujeme absolvovat kontrolní PCR test (také mezi 5. až 7. dnem od posledního kontaktu), žádanku na tento test jim za KHS vystavíme.
Shrnutí:
– Karanténa pro Vaše dítě je nastavena: s negativním PCR testem celé třídy končí ihned/ bez testu do 10. 12. 2021
– PCR test je domluven na 3. 12. 2021 u ZŠ T. G. Masaryka, Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou, čas bude upřesněn
– Pro osoby s ukončeným očkováním nebo po prožití COVID-19 do 180 dnů neplatí povinnost karantény, ale je doporučen PCR test.
Děkujeme Vám za spolupráci a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: 485 253 157.