Orientační běh
9. 5. 2018
O pohár rozhlasu
17. 5. 2018

Pro zpestření a oživení výuky německého jazyka se základní škola T. G. Masaryka zapojila do jazykových animací s názvem „Němčina nekouše“ určených pro žáky 2.stupně a „Sousední světy“ pro žáky 1.stupně.  Jazykové animace pořádá Koordinačním centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Oba projekty běží již několik let a jsou financovány Česko-německým fondem budoucnosti a německým velvyslanectvím v Praze. Hlavním cílem jazykových animací je zprostředkovat žákům hravou formou informace o sousední zemi a jejím jazyku.

Žáci 2. stupně si s jazykovou animátorkou zopakovali, co už z němčiny znají, a naučili se i něco navíc. Formou hry s užitím různých didaktických pomůcek si procvičili např. barvy, čísla, měsíce a znalosti z německých reálií.

Žáci 1. tříd zapojení do projektu „Sousední světy“ absolvují celkem osm návštěv jazykového animátora, kdy se postupně naučí základy německého jazyka. První dvě setkání byla velmi úspěšná. Žáci již umí německé pozdravy, barvy či pojmenovat nejrůznější věci a potraviny. Všichni se také těší na výlet do žitavské zoo, který se bude konat v červnu.

Více informací o jazykové animaci naleznete na: http://www.tandem-org.cz/sekce/jazykova-animace