Intenzivní kurz angličtiny

Dopravní výchova
4. 4. 2017
Ukliďme Česko
12. 4. 2017

Stejně jako v předchozích letech, i letos nabízíme našim žákům intenzivní kurz angličtiny, který vedou rodilí mluvčí.

Kurz proběhne od 9.5. – 12.5.

Cena kurzu je 600,- Kč, polovinu ceny hradí škola. Cena pro žáka je tedy 300,- Kč

Přihlášku ke kurzu a kurzovné je třeba odevzdat do 30. 4. 2017 paní zástupkyni Prchlíkové