Informační schůzka rodičů budoucí I. třídy

Výuka od 17. 5. 2021
12. 5. 2021
Druhý cizí jazyk 7. ročníků ve školním roce 2021/2022
20. 5. 2021

Dne 9. 6. 2021 od 16:00, na I. stupni (vchod u jídelny).