Informace pro rodiče žáků 1. a 2. tříd

Informace k ošetřovnému
26. 10. 2020
Informace pro rodiče
12. 11. 2020

Osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd je dovolena od 18. 11. 2020, tímto se tedy pro ně obnovuje povinná prezenční výuka.

Organizace:

  • Pro žáky bude k dispozici ŠD i stravování ve školní jídelně. Skupiny v ŠD budou tvořit jednotlivé třídy. Ranní družina k dispozici od 6:00.
  • Příchod žáků bude upraven s ohledem na omezení kontaktu mezi žáky z různých tříd. Vstup žáků 1. třídy v 7:35, vstup žáku 2. třídy od 7:45. Výuka probíhá dle rozvrhu.
  • Během celého pobytu ve škole mají žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit roušky. Dejte žákům dostatečný počet roušek.
  • Vzhledem k zákazu zpěvu a sportovních činností, bude činnost v Hv a Tv upravena třídními učitelkami. Počítá se s pobytem venku, proto prosím zajistěte vhodné oblečení