Dietní stravování ve ŠJ

Koncert ZUŠ
7. 12. 2022
Tégémáček – prosinec
21. 12. 2022
Vážení rodiče,
 
od 1. 1. 2023 se ve školní jídelně v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, bude poskytovat dietní stravování. Toto stravování je vydáváno pouze na základě potvrzení ošetřujícího lékaře pro děti a dorost. Bude se poskytovat dieta bezlepková a šetřící (bez laktózy). V rámci dietního stravování bude zařazen jeden chod na každý den, který bude v předstihu konzultován se smluvním nutričním terapeutem. Při bezlepkové/bezlaktózové dietě není z důvodů stavebních, technických a organizačních ŠJ schopna zabezpečit čistě bezlepkové/bezlaktózové prostředí, proto strava zde připravená bude i při nejvyšší možné pozornosti obsahovat stopy lepku/laktózy. ŠJ doporučuje seznámit s touto skutečností ošetřujícího lékaře žáka. Pro strávníky stravující se v dietním režimu nemusí být splněny výživové normy dle vyhlášky a cena jídel může být stanovena odlišně od ostatních strávníků. Na případné jiné ceny budou strávníci stravující se v dietním režimu předem upozorněni.
 
Žádosti o dietní stravování a případné dotazy, prosím směřujte na vedoucí ŠJ: Monika Buryová, tel.: 601 158 849, email: buryova@skolahradek.cz
 
S pozdravem
 
Karel Kocourek
ředitel školy