Beseda se začínajícím spisovatelem Václavem Dvořákem

Noční vyučování
28. 3. 2019
Zápis do první třídy
28. 3. 2019

Václav Dvořák přijel našim šesťákům představit svou knižní prvotinu Písečníci. Při besedě se mluvilo nejen o vesmíru, ale i o tom, jak těžké je knihu napsat a vydat.