Beseda se začínajícím spisovatelem Václavem Dvořákem

Noční vyučování
28.3.2019
Zápis do první třídy
28.3.2019

Václav Dvořák přijel našim šesťákům představit svou knižní prvotinu Písečníci. Při besedě se mluvilo nejen o vesmíru, ale i o tom, jak těžké je knihu napsat a vydat.